February 11, 2013
Salmon Mentai 
#salmon #mentai #sushi #japanese #lunch #rice #cny

Salmon Mentai
#salmon #mentai #sushi #japanese #lunch #rice #cny

  1. mikefuentac0s reblogged this from amane86
  2. amane86 posted this